Samarbejde

For at vi hos Det Blå Hus bedst muligt lever op til vores værdigrundlag er det vigtigt for os med et tæt og ærlig samarbejde med alle, der er omkring barnet/den unge. Det gælder såvel forældre, anbringende myndighed, psykolog og skolen.

Forældre

Forældresamarbejdet er baseret på åbenhed og tillid. Forældrene har krav på at være velinformeret om deres barns/unges hverdag. Ligeledes er det også vigtigt for barnet/den unge at være bevidst om sin egen barndom og opvækst samt at have mulighed for at indgå i relation til både forældre, søskende og andet netværk.

Forældrene er med til statusmøder på opholdsstedet i Jylland omkring barnet/den unge to gange årligt samt andre netværksmøder hvis der er behov for dette.

I samarbejde med Det Blå Hus, sagsbehandler og forældrene bliver der udarbejdet en samværsplan med udgangspunkt i barnets/den unges trivsel.

 

Kommuner

Det Blå Hus har et tæt samarbejde med de anbringende kommuner, der omgiver vores opholdssted i Jylland. Opfølgning af handleplaner, justering af handleplan samt løbende information omkring barnet/den unge gives til sagsbehandleren. Sagsbehandleren indkalder til de årlige statusmøder hvor de forinden har afholdt børnesamtale med barnet/den unge. Forud for statusmøderne udarbejdes der fra Det Blå Hus en statusskrivelse omkring barnet/den unge.

En dreng og en kvinde og en brun labrador

Skolen

Det Blå Hus er et opholdssted i Jylland, der har tæt og naturlig kontakt og samarbejde med barnet/den unges skole og fritidstilbud. Det er vigtigt, at alle voksne, der er omkring barnet/den unge, har en ensartet forståelse af barnets/den unges situation og udvikling. Barnet/den unge skal opleve at der bliver taget hånd om enhver situation, der er betydningsfuldt og vigtigt for trivslen. 

 

Andre

Vi har desuden et godt samarbejde med psykologer, terapeuter, SSP, politi, læger samt børnepsykiatriskafdeling. 

Skulle du have spørgsmål til ovenstående eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os hos Det Blå Hus. Du finder vores kontaktinformation her. 

 

DET BLÅ HUS, SPJALD

Skolegade 43
6971 Spjald
Tlf. 9694 4041
[email protected]

EN DEL AF KFUM'S
SOCIALE ARBEJDE

FIND OS HER

© 2020 Det Blå Hus, SPJALD. Alle rettigheder forbeholdes