Om os

DET BLÅ HUS

Det Blå Hus er et socialpædagogisk opholdssted efter serviceloven §43, stk 1, nr 6. stk 3 Det er normeret til 8 børn, som ved indflytningstidspunktet er i alderen 3-17 år med tilbud om efterværn og § 107 bo tilbud til det 23. år.

Det Blå Hus som blev etableret i år 2000 tilbyder socialpædagogisk behandling af et tværfagligt personale bestående personale bestående af pædagoger og ergoterapeuter. Derud over er der tilknyttet en psykolog som supervisor.

Det Blå Hus er en selvejende institution som har indgået en samarbejdsaftale med KFUM’s Sociale Arbejde. KFUM’s Sociale Arbejde har en konsulenterende rolle i forhold til kvalitetsudvikling, daglig pædagogisk praktisk og visitation. Aftalen fastslår desuden at KFUM’s Sociale Arbejde forestår den daglige forvaltning og administration af Det Blå Hus.

FYSISKE RAMMER

Det Blå Hus har til huse i smukke omgivelser midt i Spjald by. Huset er indrettet i overensstemmelse med ønsket om at skabe et hjem og ikke en institution. Have, nærliggende skole og sportshal giver mulighed for masser af leg og spændende aktiviteter. Placering i et overskueligt og levende lokalsamfund giver rige muligheder for at støtte børnene/de unge i en aktiv hverdag med skolegang og fritidsliv sammen med venner fra lokalområdet. 

Opholdssted Det Blå Hus aktivitet
Opholdsstedet Det Blå Hus udefra

Pædagogik

I Det Blå Hus arbejder vi ud fra den neuroaffektive udviklingspsykologi. Fundamentet for behandlingen er struktur i hverdagen givet af omsorgsfulde og troværdige voksne som agere som karavaneførere for vores børn og unge. Vi møder det enkelte barn/ung i barnets/den unges nærmeste udviklingszone med fokus på barnets/den unges ressourcer og mestringsevne. Vi danner relationer igennem mødeøjeblikke og skaber udvikling og trivsel gennem et positivt og anerkendende miljø med omsorg, tryghed og nærvær i højsæde.

Målet med anbringelsen

 

  • At give børnene/de unge en overskuelig og forudsigelig hverdag, og lære dem at tage ansvar for eget liv.
  • Give barnet/den unge målrettet tværfaglig støtte til det enkelte barns/den unges udvikling.
  • Skabe en dagligdag, som ligener en almindelig families med omsorg, opdragelse, skolegang, arbejde, opgaver, fritid og social samvær.
  • Støtte barnet/den unge med at finde og acceptere egen identitet.
  • Skabe tillidsforhold og troværdighed mellem barnet/den unge og voksne.
  • Skabe optimale forudsætninger for kontakt mellem barnet/den unge og forældre, sammen med den anbringende kommune.
  • Sikrer en grundig visitation som giver stabilitet og trivsel i børne unge sammensætningen.
  • Være et hjem som igennem anderkendelse og værdsætning fremmer det enkelte barns/den unges udvikling
Fødselsdagsbord med kakao, rundstykker, juice, nutella

Daglidagen

Vores dagligdag er struktureret med faste måltider, skolegang, fritidsaktiviteter og pligter men med plads til afvigelser netop for at gøre det enkelte barns/den unges dagligdag meningsfyldt der kan f.eks. være dage hvor vi hiver dem alle ud af deres faste struktur for at tage på tur eller ligende. Vi lytter til barnets/den unges ønsker om hvad deres dag skal indeholde.

Vores ferier bærer præg af sommerhus turer samt endagsturer ud af huset, men også hvor vi lægger vægt på hjemmelig hygge, fælles samvær og afkobling i vante omgivelser.

Vi lægger stor vægt på årlige traditioner hvor jul, nytår og andre højtider bliver fejret med alt hvad det indeholder. To dage om året er specielt særlige i forhold til barnet/den unge:

Fødselsdag: en stor dag i Det Blå Hus som alle går op i. Der bliver hygget om morgenen med sang og gaver. Barnet/den unge vælger hvordan resten af dagen skal forløbe/fejres i det omfang det er muligt. Der holdes fødselsdag for klassen og familien.

Jubilæum: er årsdagen for indflytningen i Det Blå Hus. Dagen giver anledning til gode snakke om fælles minder. Her bestemmer den der har jubilæum hvad aftensmaden skal bestå af.

Målgruppen

Det Blå Hus er for børn og unge, som forventes at have et langvarigt anbringelsesbehov. Måske for hele barndommen/ungdommen, og børnene/de unge kan derfor blive boende hele deres barndom og ungdom.

For yderligere uddybning af målgruppen kan forstander kontaktes på tlf. 25764306. 

Skulle du have andre spørgsmål i henhold tll Det Blå Hus, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktinformation her

DET BLÅ HUS, SPJALD

Skolegade 43
6971 Spjald
Tlf. 9694 4041
[email protected]

EN DEL AF KFUM'S
SOCIALE ARBEJDE

FIND OS HER

© 2020 Det Blå Hus, SPJALD. Alle rettigheder forbeholdes